Wat zijn Logeer ouders?
All
Informatie
Aanmelding
Training
Goedkeuring
Matching
Uitvoering
Informatie
Informatie
Aanmelden
Aanmelden
Training
Training
Goedkeuring
Goedkeuring
Matching
Matching
Uitvoering
Uitvoering

Informatie

U vraagt via onze website een informatie pakket aan en/of vraagt telefonisch informatie op.
U bezoekt een informatie avond.
U maakt een afweging  om u aan te melden.

Aanmelding

Nadat u een informatie avond heeft bezocht, kunt u zich aanmelden om Logeer ouder te worden.
Er volgt een intake gesprek bij u thuis.
U dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen, en wordt een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) aangevraagd. 

Training

U volgt een (verplichte) basistraining.

Goedkeuring

 

Matching

 

Uitvoering